• slider image 214
 • slider image 215
 • slider image 216
 • slider image 217
 • slider image 218
 • slider image 219
 • slider image 220
 • slider image 221
 • slider image 222
 • slider image 223
 • slider image 224
 • slider image 225
 • slider image 226
 • slider image 227
 • slider image 228
 • slider image 229
 • slider image 230
 • slider image 233
 • slider image 232
:::

文章列表

2023-03-29 浮潛教練 112年丙級浮潛教練講習會(第34期)-高雄市05/18-20(專班不對外招生) (吳宗昌 / 249 / 潛水委員會 )
2023-03-16 浮潛教練 112年丙級浮潛教練講習會(第33期)-臺東縣04/18-20 (吳宗昌 / 453 / 潛水委員會 )
2023-02-15 浮潛教練 112年丙級浮潛教練講習會(第32期)-金門縣05/13-15 (吳宗昌 / 424 / 潛水委員會 )
2023-02-01 浮潛教練 112年丙級浮潛教練講習會(第30期)-澎湖縣03/11-13(因故改期至0304-06) (吳宗昌 / 1298 / 潛水委員會 )
2022-10-04 浮潛教練 111年丙級浮潛教練講習會(第29期)-高雄市12/08-10(專班不對外招生) (吳宗昌 / 375 / 潛水委員會 )
2022-10-04 浮潛教練 111年丙級浮潛教練講習會(第28期)-高雄市11/26-28(專班不對外招生) (吳宗昌 / 340 / 潛水委員會 )
2022-06-02 浮潛教練 111年丙級浮潛教練講習會(第27期)實施計畫-花蓮縣06/10-12 (訪客 / 1457 / 潛水委員會 )
2022-05-12 浮潛教練 111年丙級浮潛教練講習會(第26期)實施計畫-澎湖縣06/12-14(專班不對外招生) (訪客 / 693 / 潛水委員會 )
2022-03-08 浮潛教練 111年丙級浮潛教練講習會(第25期)實施計畫-小琉球03/22-24 (訪客 / 1015 / 潛水委員會 )
2022-03-04 浮潛教練 111年丙級浮潛教練講習會(第25期)實施計畫-屏東縣03/22-24 (訪客 / 1099 / 潛水委員會 )
2022-02-18 浮潛教練 111年丙級浮潛教練講習會(第24期)實施計畫-澎湖縣03/05-07 (訪客 / 1145 / 潛水委員會 )
2021-10-14 浮潛教練 110年丙級浮潛教練講習會(第23期)實施計畫-高雄市11/26-28(專班不對外招生) (訪客 / 742 / 潛水委員會 )
2021-05-13 浮潛教練 110年丙級浮潛教練講習會(第22期)實施計畫-花蓮縣05/20-22(疫情影響取消辦理) (吳宗昌 / 1440 / 潛水委員會 )
2021-04-22 浮潛教練 110年丙級浮潛教練講習會(第20期)實施計畫-綠島04/27-29(專班不對外招生) (吳宗昌 / 1289 / 潛水委員會 )
2021-04-19 浮潛教練 110年丙級浮潛教練講習會(第21期)實施計畫-澎湖縣04/26-28(專班不對外招生) (吳宗昌 / 836 / 潛水委員會 )
2021-03-17 浮潛教練 110年丙級浮潛教練講習會(第19期)實施計畫-小琉球04/13-15 (吳宗昌 / 1778 / 潛水委員會 )
:::

Google-EN-TW

計數器

今天: 5959
本週: 987987987
總計: 1473178147317814731781473178147317814731781473178